Yükseller Metal’de şeffaflık, sürdürülebilir uygulamalara olan taahhüdümüzün temelindedir. Karbon emisyonlarımızı hesaplamak ve izlemek, bilinçli kararlar almamıza, çevresel etkimizi azaltmamıza ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmamıza olanak tanır. İşte bu amaçla çalışmalarımızda izlediğimiz karbon emisyonlarımızı hesaplama adımlarımız:

• Emisyon Kaynaklarını Belirleme

Üretim süreçlerinizdeki tüm karbon emisyonu kaynaklarını belirleyin. Bu, enerji tüketimi, taşımacılık, hammadde çıkarma ve diğer ilgili faaliyetleri içerebilir.

• Veri Toplama

Enerji tüketimi, yakıt kullanımı ve diğer ilgili metriklerle ilgili verileri toplayın. Bu veriler, fatura bilgilerinden, yakıt tüketimi kayıtlarından ve diğer iç kaynaklardan gelebilir.

• Veriyi CO2 Eşdeğeri Olarak Dönüştürme

Tüm emisyonları CO2 eşdeğeri teriminde ifade edin. Farklı sera gazları farklı küresel ısınma potansiyellerine sahip olduğundan, bunları ortak bir birimde (CO2 eşdeğeri) ifade etmek, kapsamlı bir değerlendirme için olanak sağlar.

• Emisyon Faktörleri Kullanma

Özel aktivitelerle ilişkilendirilen emisyonları tahmin etmek için çevre ajansları veya endüstri standartları tarafından sağlanan emisyon faktörlerini kullanın. Bu faktörler, çeşitli süreçlerin karbon yoğunluğu için standartlaştırılmış değerler sunar.

• Kapsam 1, 2 ve 3 Emisyonlarını İçerme

Kapsam 1 : Sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan kaynaklanan doğrudan emisyonlar.

Kapsam 2 : Satın alınan elektrik, ısıtma veya soğutma kaynaklı dolaylı emisyonlar.

Kapsam 3 : Tedarik zinciri dahil olmak üzere tüm değer zinciri boyunca kaynaklanan dolaylı emisyonlar.

• Karbon Çıkarımlarını Değerlendirme

Karbonsuzlaştırma veya karbon yakalama teknolojileri gibi herhangi bir karbon çıkarma uygulamasını değerlendirin. Bu, net karbon ayak izinizin daha doğru bir değerlendirmesine katkıda bulunabilir.

• Düzenli Güncelleme ve Doğrulama

Operasyonlardaki değişiklikleri veya benimsenen sürdürülebilirlik önlemlerini yansıtmak için düzenli olarak emisyon hesaplamalarını güncelleyin. Bağımsız doğrulama, raporlanan emisyonların güvenilirliğini artırabilir.

• Bulguları İletişim

Hesaplanan karbon emisyonlarınızı paydaşlarla raporlar, iletişim kanalları veya sürdürülebilirlik platformları aracılığıyla paylaşın. Bu şeffaflık, çevresel sorumluluğunuza olan bağlılığınızı gösterir.

Bu adımları takip ederek, sistematik bir şekilde karbon emisyonlarını hesaplayabilir ve sürdürülebilir uygulamalarda bilinçli kararlar alabilirsiniz.

#YüksellerMetal #CarbonEmissions #Sustainability #Transparency