Sürdürülebilirlik

Yükseller Metal olarak tedarik zincirinin her aşamasında sürdürülebilirlik prensiplerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Bu sayede sadece değerli kaynakları korumakla kalmıyor, üretimimizin çevresel yükünü de azaltıyoruz. Enerji tüketimini, emisyonları ve üretim süreçlerimizdeki atıkları azaltmak için en son teknolojileri kullanıyoruz. Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak iş yapma şekillerimizi sürekli yeniden değerlendiriyor, iş ortaklarımızı da bu konuda bilinçlendiriyoruz.

 

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

Yükseller Metal, etkili çevre yönetimine olan taahhüdünü gösteren ISO 14001 standardına kararlılıkla bağlıdır. Sürdürülebilirliğin faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak amacıyla sistemlerimiz, çevresel etkiyi belirleme ve kontrol etme amacıyla tasarlanmıştır.

Doğaya Saygı,
Geleceğe Güvence

  • Kaynak Verimliliği

Alüminyum üretiminde enerji tüketimini optimize ediyor, atıkları en aza indirerek kaynakları koruyoruz.

  • Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi

Alüminyum geri dönüşümünü aktif olarak destekleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve döngüsel bir ekonomiye katkı sağlıyoruz.

  • Emisyon Azaltma

İşlemlerimizle ilişkili sera gazı emisyonlarını azaltmak için sürekli olarak iyileştirmeler yapıyoruz.

  • Sorumlu Tedarik Zinciri

Alüminyumu sorumlu bir şekilde tedarik ederek, tedarik zincirimizin tamamında etik ve sürdürülebilir uygulamaları sağlıyoruz.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Vizyonumuz

Yükseller Metal, alüminyumun ve alaşımlarının sürdürülebilir kalkınmada kilit rol oynadığı bir gelecek hayal ediyor. Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına olan kararlı bağlılığımızla, sorumlu endüstri uygulamaları için yeni ölçütler belirlemeyi amaçlıyoruz.

Müşterilerimizi ve alüminyum endüstrisinin tüm üyelerini, yüksek kaliteli alüminyumun ve alaşımlarının çevre ile uyumlu bir şekilde bir arada var olduğu bir dünya inşa etmeye davet ediyoruz. Yükseller Metal’de sürdürülebilirlik sadece bir amaç değil; bu gezegene ve üzerinde yaşayan her canlıya karşı sorumluluğumuzdur.